İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ


İş güvenliği hususunda;

*İşletmelerde sözleşmeli İş Güvenliği Uzmanı istihdamı,

*Risk Değerlendirmesi ve raporlama çalışmaları
*İş güvenliği saha denetimleri,
*İşyeri iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmeliği hazırlanması
*İşyeri için gerekli olan yasal izin,belge ve ruhsat alınması,
*İş Sağlığı ve Güvenliği prosedür ve talimatlarının hazırlanması
*Alt İşveren  İSG sözleşmelerinin hazırlanması
*İşyeri Güvenlik İşaretlerinin Belirlenmesi,
*Kişisel koruyucuların belirlenesi ve kullanımının kontrolleri
*Acil Eylem Planlarının Hazırlanması, (İş Kazası, Yangın, Deprem, Sabotaj,Basınçlı kap patlaması, Sel vb.)
*Acil Durum Tatbikatlarının Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması
*İşçilere Ve Yöneticilere İş Sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi,
*İSG Kurulu organizasyonunun gerçekleştirilmesi,kayıtların tutulması
*Kaza – Olay Analizi Ve Raporlama Sistemlerinin kurulması ve takibi,
*İSG Performans Ölçümleri
*İSG El Kitaplarının Hazırlanması,
*İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatistiklerinin Oluşturulması Ve Raporlanması

Hizmetleri sunulmaktadır.

Read more for Ladbrokes the UK bookmakerLadbrokes UK - full information
BIGTheme - Free Templates