ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Enerji Kimlik Belgesi; Binaların Enerji Performans Durumunu gösteren beyaz eşyalarda bulunan enerji etiketi gibi bir Kimlik belgesidir. Binanın ısıtma, soğutma, havalandırma, sıcaksu için yıllık ne kadar enerji harcadığını göstermesinin yanı sıra  Binada salınan Sera Gazı miktarını ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımı durumunu da gösteren bir belgedir. Tıpkı Beyaz eşyalar üzerinde gördüğümüz Enerji Sınıflandırması gibi A ile G arasında sınıflandırma yapar. A En Verimli Enerji Sınıfını, G ise En Verimsiz Enerji Sınıfı durumunu temsil eder. Yukarıda sıralanmış tüm yıllık net enerji tüketimleri için ayrı ayrı Enerji sınıfı durumunu gösterir.

Aslında Enerji Kimlik Belgesinde verilen değerler gerçek enerji tüketimini değil, hesaplamalar sonucu çıkan ortalama enerji tüketimini göstermektedir. Hesaplamalar söz konusu binanın mimari, mekanik, elektrik ve yalıtım projeleri üzerinden yapılır. Enerji Kimlik Belgesi hesaplamalarında bina sakinlerinin değil, binanın enerji performansı önemlidir. O nedenle bireysel kullanılan aydınlatma üniteleri, daire içindeki split klimalar, beyaz eşyalar, ocaklar, ana ısıtma elemanı haricindeki bireysel ısıtma cihazları (elektrikli soba vb.) hesaplamalara katılmamaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi alması gereken binalar yeni ve mevcut binalar diye ikiye ayrılmaktadır. Yeni binalar 1 ocak 2011 tarihinden sonra inşaat ruhsatı almış binaları kapsarken mevcut binalar 1 ocak 2011 tarihinden önce inşaat ruhsatı almış binaları kapsamaktadır. Yeni binaların iskan alabilmeleri için Enerji Kimlik Belgesi almaları zorunludur. Ayrıca yeni binaların enerji sınıcı C ve üzerinde olmalıdır. C sınıfının altında enerji sınıfı olan yeni binalara Enerji Kimlik Belgesi verilememekte ve bu nedenle iskan çıkarılamamaktadır. Mevcut binalarda ise 2017 yılına kadar süre tanınmış olup bu tarihe kadar Enerji Kimlik Belgelerini tamamlamaları istenmektedir. Böylece 2017 yılına kadar Türkiye'deki tüm binaların Enerji Kimlik Belgeleri tamamlanmış olacaktır.

2017 yılından sonra ise bina/daire alım satım ve kiralamalarında binanın Enerji Kimlik Belgesini ibraz etme zorunluluğu olacaktır. Satın alan / Kiralayan kişi aldığı yapının enerji sınıfını, ne kadar enerji tükettiğini ve ne kadar karbon salımına neden olduğunu görebilecektir. Ayrıca enerji verimliliği strateji planına göre 2017 yılından sonra Enerji Kimlik Belgesindeki karbon salım oranı tanımlanan asgari değerin üzerinde olan binalara idari yaptırım uygulanacaktır. Bu idari yaptırımın nasıl olacağı tam olarak kesinleşmemiştir. Fakat yaygın söylentiye göre emlak vergisi, çöp vergisi, elektrik ve doğalgaz birim fiyatları binaların enerji sınıfına göre belirlenecek, enerji sınıfı yüksek olan binaların bu kalemlerdeki maaliyetleri daha düşük olacaktır.

Read more for Ladbrokes the UK bookmakerLadbrokes UK - full information
BIGTheme - Free Templates