AKUSTİK RAPORU

Gürültünün etkisini her geçen gün artıran çevre sorunlarından biri haline gelmesi ile başta resmi kurumların yaptığı çalışmalar ile gerek endüstriyel yapılarda gerekse de yerleşim alanlarında gürültünün izole edilmesi ve belirli sınır değerlere çekilmesi amaçlanmış ve gürültünün binalardan uzaklaştırılması adına yapılan en kapsamlı çalışma, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” olmuştur.İlgili yönetmelikle birlikte hayatımıza giren ve birçok yapı için zorunluluk haline gelen akustik rapor ve proje belgelendirme süreçleri birbiriyle ilişkili süreçler olup, titizlik gerektiren çalışma alanlarıdır.

Mimari akustik rapor; binanın yaşı, büyüklüğü, kat sayısı, yapı elemanları ve çevresel gürültü kaynakları gibi birçok detayı kapsayan analizler sonucu hazırlanır ve temel hedefi; binanın akustik performansını ve bu performansın yeterlilik düzeyini test etmektir.

Mimari akustik proje ise; akustik rapor sürecinde yapılan analizler ile birlikte bina akustik performansının iyileştirilmesine yönelik atılması gereken adımları kapsar ve dolayısıyla çalışma alanı akustik projeye kıyasla daha geniştir.

Akustik rapor ve projede yasal zorunluluk kapsamına giren yapılar, ilgili yönetmeliğin 5. maddesinde şu şekilde açıklanmıştır;

  • A veya B akustik performans sınıfını hedefleyen binalar,
  • Tiyatro, konferans, konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım yapılması gereken binalar
  • Toplam inşaat alanı, 2000 m2 yi geçen 2’den fazla konut dışı binalar
  • Bir bodrum katı ve çatı arası hariç kat sayısı 7’den fazla konut binalar

ve bu binalara ek olarak; 31 Mayıs 2019 tarihinden itibaren ilk kez yapı ruhsatı alacak binalar için akustik proje zorunluluğu ilan edilmiştir. Bir önceki satırlarda sıraladığımız yapıların dışında kalan binalar için ise mimari akustik rapor düzenlenir.
Akustik Rapor ve Projeyi Kimler Düzenleyebilir?

Mimari akustik rapor ve proje belgelerinin geçerlilik kazanabilmesi adına “akustik uzmanı” sertifikasına sahip mimar ya da mühendisler tarafından düzenlenmesi gerekir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarında verilen teorik eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak “akustik uzmanı” olmaya hak kazanan mimar ve mühendislerin kontrolünde ilerleyen süreçte, proje yöneticisinin tecrübesi oldukça belirleyici rol oynar.

İnşaat sektöründe birçok farklı çalışma alanını tecrübe etme fırsatına sahip olan ve bu fırsatı değerlendirerek akustik rapor ve projede sürecine geniş bir pencereden bakan ve kusursuz bir süreç yönetimine sahip olan Uzman Akustik; geniş hizmet ağı, “akustik uzmanı sertifikasına” sahip deneyimli mimar ve mühendis kadrosu ve yasal mevzuatları düzenli olarak takip etme alışkanlığına sahip operasyon ekipleri ile akustik rapor ve projede fark oluşturur.

 

 

 

Read more for Ladbrokes the UK bookmakerLadbrokes UK - full information
BIGTheme - Free Templates